Dưới đây là 10 từ trong 5000 từ thông dụng nhất. Nếu có từ nào thấy lạ hoặc nhớ mang máng, thì đơn giản là chúng chưa trở thành tiếng “bố đẻ” của bạn. Hãy xem lại ngay trước khi quá muộn!Bạn cần giúp đỡ? Trò chuyện với FuSuSu

← Prev Step

Cám ơn bạn. Mình sẽ liên hệ bạn trực tiếp qua email nhé. Mong tin tốt lành từ bạn!

Please provide a valid name, email, and question.

Powered by LivelyChat
Powered by LivelyChat Delete History