Dưới đây là 10 từ trong 5000 từ thông dụng nhất. Nếu có từ nào thấy lạ hoặc nhớ mang máng, thì đơn giản là chúng chưa trở thành tiếng "bố đẻ" của bạn. Hãy xem lại ngay trước khi quá muộn! Còn nếu mọi từ đều quen, hãy nhấn F5 để xem 10 từ khác ^^!
P.s. Admin sẽ sớm cập nhật hình ảnh cho các từ, ngay sau khi bạn comment!