Dưới đây là 9 từ trong 5001 từ thông dụng nhất. Nếu có từ nào thấy lạ hoặc nhớ mang máng, đơn giản vì chúng chưa phải là tiếng “bố đẻ” của bạn. Hãy xem lại ngay trước khi quá muộn!