What do you fear the most?

Một câu hỏi vui! Bạn sợ gì nhất?
Cái người khác sợ không hẳn là điều bạn sợ. Mọi thứ chỉ có tính tương đối với mỗi người mà thôi? :)

q

Leave a Reply

4 Comments on "What do you fear the most?"

Notify of

Sort by:   newest | oldest | most voted
Editor
1 year 7 months ago

I fear snake

Member
1 year 4 months ago

I fear the worst

Member
1 year 24 days ago

@ I fear the loneliness.

Andrena
Member
11 months 14 days ago

I fear anything that makes me fear :)

wpDiscuz