What is the first thought that comes to your mind when you wake up in the morning?

 

814a5nLrJFL._SX355_

_ Theo như một thông tin mình biết gần đây thì suy nghĩ đầu tiên vào buổi sáng sẽ quyết định thài độ của bạn trong cả ngày hôm đó, vậy nên, cùng nhau chia sẻ những suy nghĩ tích cực nhé.

P/s: Hoặc lâu lâu troll tý cho vui cũng dc :>

Leave a Reply

7 Comments on "What is the first thought that comes to your mind when you wake up in the morning?"

Notify of

Sort by:   newest | oldest | most voted
Anny Hồng Thắm
Editor
1 year 8 months ago

When I get up in the morning, I get out of my bed and go to the balcony. I take a deep breath, watch the lovely dawn and think about what I am going to do today. What should I do to make progress? What should I do to make today an unforgettable day in my life. 

Editor
1 year 8 months ago

that is how to be an English Master

Hà Trung Nam Hải
Editor
1 year 7 months ago

Me?
“Another tired day has begun” :v
Haizz, muốn thay đổi lắm mà rồi đâu lại vào đấy….
Đôi khi cũng muốn ước sao nghĩ được tích cực cho ngày nó vui vẻ…..
Nhưng mãi vẫn không bỏ được cái thói quen này đi…
P/s: Có ai có sáng kiến “thói quen nhỏ” nào cho cái này không?
.. 
^.^

Anny Hồng Thắm
Editor
1 year 7 months ago

It is : “Oh, I am late for school, get up now” ( ^^ troll thui)

Ái Xuân
Member
1 year 5 months ago

When I get up in the morning, the first question appears in my mind usually is “What will I do today ?” :)

thien
Member
1 year 4 months ago

i think about my plan

Member
1 year 3 months ago

I often speak a short poem in my mind:
“Wake up this morning, i smile. Twenlty- four brand new hours are before me. I vow to live fully in each moment and to look at all beings with eyes of compassion.”- Thich Nhat Hanh zen-

wpDiscuz