Việc đặt ra & trả lời những câu hỏi thông minh không những giúp bạn ngày một tốt hơn, mà còn gia tăng mạnh mẽ phản xạ ngoại ngữ của bạn.