Glass Thảo

TừHình10 ý tưởng mới nhất
1 - tubetúi(tu) bé(be) không đựng được ống tuýp
2 - workerquốc(wo) rồi cày(k) e rằng(r) sắp trở thành người lao động
3 - Do you speak Englishexcuse me. sorry  ahm .do you speak english? No, I don't sorry ahm ahm my car's broken down And I wonder if you could tell me where to find a garage?  You know, that’s a waste on it. I don’t understand what you are saying. you don't speak any english at all not a word. no. i wish i paid more attention in school. excuse me. do you speak any english? english. no what's the problem? i don't no i don't understand her hi. my car is broken down and i need to find a garage no i'm sorry i didn't understand you at all
4 - wayWhoa(W) anh ấy(ay)  đi đường này
5 - busngồi trên xe buýt(b) uống(u) soup(s)
6 - Scry Hãy sờ(s) vào quả cầu(c) rồi(R) bạn sẽ yêu(y) thôi
7 - bearbé(be) Bi ăn(a) xong rồi(r) ôm gấu đi chơi
8 - eggéc éc éc (egg) lợn đẻ trứng rồi
9 - moneymón(mon) tiền đó là của em đó em yêu!
10 - shareSắp tới giờ(h) tham gia buổi tiệc cùng anh rồi em!