Hamming Le

TừHình10 ý tưởng mới nhất
1 - dartsĐẮc :Học môn fi tiêu chưa
2 - theirsGiớt :Chúng nó  làm gì vậy
3 - so thatSo that "Sợ thật" để cho người ta làm gì đây
4 - biscuitBánh quy Biscuit 1 sản phẩm của bibica
5 - layLay cành cây xuống mà lấy trứng chim
6 - SHiFT Bọ "Shit" mà cũng biết "dịch chuyển" á .Đương nhiên !
7 - dirtBứt Rứt vì" bụi bẩn" lên hết cả người
8 - MalayĐúng là đồ Ma lanh sang bên" ma lay xi a luôn" đi
9 - serviceCó "dịch vụ  "Sờ vai không nhỉ :)
10 - mechanicma khe ních:Bác "thợ máy "mượn nich fifa con ma chọc khe dữ dội