Muốn thay đổi bản thân và "lười thông minh".
TừHình10 ý tưởng mới nhất
1 - longghế salon (long) rất DÀI
2 - relaxrelax= ghẻ lát, THƯ GIẢN giúp trị ghẻ lát
3 - beatbé (be) ăn (a) tạp (t) bị ĐÁNH vào mông
4 - Helmetxuống địa ngục (hell= hel) lấy MŨ SẮT mệt (met) quá!
5 - towntown= tàu, tàu trở dầu đến THỊ TRẤN
6 - viatôi đi xa QUA hồ Victorya( via)
7 - benchxe BEN CHở (bench) GHẾ DÀI
8 - classclass= cờ lá, đánh CỜ bằng LÁ trong LỚP HỌC
9 - smilehãy CƯỜI vì một ngày mai (smile) tươi sáng
10 - SundayI don't go to school on Sunday