Nightingale
 
 

TừHình10 ý tưởng mới nhất
1 - ASSUMeAssUMe: Don’t make an “ass” out of “u” and “me”
2 - DeFend@DeFeND ~ Dự Phòng Người Dơi, để đề phòng khi thành phố xảy ra chuyện gì thì sẵn có Người Dơi Bảo Vệ cho thành phố
3 - CompulSory@ CoMPuLSoRy ~ Cơm pâu sơ ri => Cơm Đâu mà cứ Ép Buộc người ta ăn Sơ-Ri trừ bữa thế này???  (Úi zời, ăn sơ-ri quá ngon còn kêu  j chứ)
4 - agenda@ một (A) bộ mã GEN về DA đã được đưa ra Chương Trình Nghị Sự (AGenDa) để xem xét ^^
5 - CarPetGói tất Cả (Car) Thú Cưng (Pet) trên thế giới vào một Tấm Thảm (Carpet) lớn :D
6 - CReate @ cờ ri ết ~ Cà Ri Hết rồi, chúng ta phải tự Tạo ra một ít thôi
7 - Keenness @KeeNNeSS ~ ông Ké (là Bác Hồ đấy) đang Say Mê giải quyết công việc Nước Nhà với sự Sung Sướng hiện rõ trên từng nét mặt