Trăm hay không bằng tay quen. Thay vì nghe một đoạn 100 phút chỉ 1 lần, hãy nghe 100 lần đoạn 1 phút, kết hợp với học giống như em bé, vừa nghe, bạn vừa cố gắng nhại lại y hệt những gì người ta nói. Bạn sẽ thấy trình nghe tăng lên nhanh vô cùng. P.s. +5exp/1 lần nghe.