Anny Hồng Thắm Be happy and never give up!

Your life is short, if you are always lazy, you put off today’s work until tomorrow, you’re killing your dream. Despite how many challenges and troubles the life brings, let’s smile and embrace it, you will be the winner.

7amMar4. Don't wait for

9

Microsoft Word - 7am4

 

 

 

 

Leave a Reply

33 Comments on "Be happy and never give up!"

Notify of

Sort by:   newest | oldest | most voted
Member
1 year 7 months ago

IF I FAIL, I TRY AGAIN, AND AGAIN, AND AGAIN,….
nếu tôi thất bại , tôi cố gắng lại một lần nữa ,và lần nữa và lần nữa,,.

Member
1 year 6 months ago

1.Đừng chờ đợi khoảnh khắc hoàn hảo ,hãy làm cho mỗi khoảnh khắc trở nên hoàn hảo

Ti Vi Di
Member
1 year 6 months ago

Cuộc đời thật ngắn ngủi. Nếu bạn lầy, bạn cứ để mai tắm thì những ước mơ của bạn cũng bẩn quá mà chết. Cho dù cuộc sống có mang cho bạn bao nhiêu vết bẩn(thử thách) và mùi hôi ( sai lầm), hãy nắm lấy ( cái vòi hoa sen). Bạn sẽ là người CHIẾN THẮNG(sạch sẽ)

Ti Vi Di
Member
1 year 6 months ago

1 Đừng chờ đợi thời cơ hoàn hảo. Hãy nắm lấy thời cơ và khiến chúng hoàn hảo
2 Tôi ngã, tao lại dậy, dậy tiếp, dậy nữa, dậy mãi (ngã lại dậy)
3 Quá khứ thì chẳng thay đổi được đâu. Nhưng hiện tại sẽ nát bét nếu bạn cứ lo lắng về tương lai

Member
1 year 5 months ago

Cuộc sống này rất ngắn ngủi, nêu bạn tiếp tục lười biếng và trì hoãn công việc hết ngày này sang ngày khác, điều đó có nghĩa là bạn đang tự giết chết giấc mơ của mình. Cho dù cuộc sống có mang lại bao nhiêu khó khăn và thử thách, hãy luôn mỉm cười và đón nhận chúng, bạn sẽ là người chiến thắng.

Member
1 year 5 months ago

Cuộc sống rất ngắn ngủi, nếu bạn luôn lười biếng, để dành công việc của ngày hôm nay cho tới ngày mai, bạn đang tự giết chết ước mơ của mình. Dù có gặp bao nhiêu khó khăn thử thách trong cuộc sống, hãy mĩm cười và đón nhận nó, bạn sẽ là ngươi chiến thắng.

Member
1 year 5 months ago

Cuộc sống rất ngắn ngủi, nếu bạn luôn lười biếng, để dành công việc của ngày hôm nay cho tới ngày mai, bạn đang tự giết chết ước mơ của mình. Dù có gặp bao nhiêu khó khăn thử thách trong cuộc sống, hãy mĩm cười và đón nhận nó, bạn sẽ là ngươi chiến thắng.

Ái Xuân
Member
1 year 5 months ago

Cuộc sống này rất ngắn ngủi, nếu bạn luôn luôn lười biếng, trì hoãn công việc của ngày hôm nay cho đến ngày mai, bạn đang giết chết giấc mơ của mình. Dù cuộc sống có mang đến bao nhiêu thử thách và phiền muộn đi chăng nữa thì bạn vẫn hãy cứ mỉm cười và đón nhận chúng, bạn sẽ là người chiến thắng.

Ái Xuân
Member
1 year 5 months ago

Đừng chờ đợi thời điểm hoàn hảo, hãy nắm bắt chính khoảnh khắc này và làm cho nó trở nên hoàn hảo.

Ái Xuân
Member
1 year 5 months ago

Bạn không thể thay đổi quá khứ, nhưng bạn có thể phá hủy hiện tại bằng cách cứ lo lắng về tương lai.

Member
1 year 5 months ago

cuộc sống rất ngắn ngủi,nếu bạn luôn lười biếng,bạn hoãn công việc của ngày hôm nay cho đến hôm sau,bạn đang giết chết giấc mơ của mình.Mặc cho bao nhiêu thử thách và rắc rối mà cuộc sống mang lại,hãy mỉm cười và siết chặc lấy nó,bạn sẽ là người chiến thắng

thien
Member
1 year 4 months ago
cuộc sống này rất ngắn ngủi, nếu bạn cứ mãi lười biếng, bạn trì hoãn công việc của hôm nay cho tới ngày mai, thì bạn đang giết chết ước mơ của chính bạn. cho dù có bao nhiêu thử thách hay khó khăn mà cuộc sống mang lại cho bạn, hãy mỉm cười và đón nhận nó, bạn sẽ là người chiến thắng!  đừng chờ đợi khoảnh khắc hoàn hảo,hãy giữ lấy một khoảnh khắc và biến nó thành hoàn hảo nếu tôi thất bại, tôi sẽ cố gắng nhiều hơn nữa bạn không thể thay đổi được quá… Read more »
Member
1 year 4 months ago

Đừng chờ đợi thời điểm thuận lợi mà hãy tạo ra thời điểm thận lợi cho mình.
Nếu tôi thất bại, tôi cố gắng làm lại và làm lại.
Bạn không thể thay đổi quá khứ nhưng bạn có thể hủy hoại hiện tại nếu cứ lo lắng về tương lai thế nào!

Member
1 year 4 months ago

Đừng chờ đợi những khoảnh khắc tốt đẹp sẽ đến với bạn.Hãy trân trọng khoảnh khắc bạn đang sống và làm nó trở nên tốt đẹp nhất có thể

Trí Nguyễn
Member
1 year 4 months ago

Nếu tôi thất bại, tôi sẽ cố đi cố lại cố đi cố lại…

Member
1 year 3 months ago
Cuộc sống này quá ngắn ngủi, nếu bạn cứ mãi lười biếng, cứ dồn công việc hôm nay đến ngày mai thì bạn đang dập tắt ước mơ của chính bạn. Dù có phải đối mặt với thử thách và khó khăn cuộc sống mang lại, hãy cười thật tươi và đối diện với chúng, bạn sẽ là người chiến thắng! Đừng đợi một khoảnh khắc hoàn hảo. Hãy nắm bắt ngay một khoảnh khắc và khiến nó hoàn hảo. Nếu tôi thất bại, tôi sẽ cố gắng, cố gắng và tiếp tục cố gắng! Bạn không thể nào thay… Read more »
Trí Nguyễn
Member
1 year 3 months ago

Bạn có thể không thay đổi được quá khứ, nhưng bạn có thể phá hủy hiện tại bằng việc lo lắng về tương lai.

Member
1 year 3 months ago

Cuộc sống rất ngắn ngủi, nếu bạn tiếp tục lười biếng, trì hoãn công việc cho đến ngày mai thì bạn đang giết chết ước mơ của chính bạn. Mặc cho bao nhiêu thử thách và rắc rối mà cuộc sống mang lại, hãy luôn mỉm cười và giữ chặt lấy nó, bạn sẽ là người chiến thắng.

Member
1 year 3 months ago

Nếu tôi thua, tôi sẽ tiếp tục cố gắng, cố gắng, cố gắng…

Member
1 year 3 months ago
Cuộc sống của bạn rất ngắn ngủi, nếu bạn cứ lười biếng, việc hôm nay lại để đến ngày mai, nghĩa là bạn đang giết chết ước mơ của mình. Cho dù cuộc sống có mang đến bao nhiêu thử thách hay rắc rối, hãy cứ mỉm cười và đón nhận chúng, rồi bạn sẽ là người chiến thắng. “Đừng chờ đợi khoảnh khắc hoàn hảo. Hãy nắm bắt khoảnh khắc và khiến nó trở nên hoàn hảo”. “Nếu tôi thất bại, tôi sẽ làm lại, làm lại và tiếp tục làm lại”. “Bạn không thể thay đổi quá khứ,… Read more »
Ti Vi Di
Member
1 year 2 months ago

Quá khứ thì chẳng thể thay đổi. Nhưng bạn có thể bóp nát hiện tại bằng việc lo lắng cho tương lai. :)

Member
1 year 1 month ago

Cuộc sống này rất ngắn ngủi, nếu bạn luôn luôn lười biếng và trì hoãn công việc của ngày hôm nay đến ngày mai thì đó chính là bạn đang tự phá hủy hoài bão của chính mình. Bất chấp những thách thức và lo lắng hãy mỉm cười và chấp nhận chúng bạn sẽ là người chiến thắng.

Member
1 year 1 month ago

Đừng chờ đợi khoảnh khắc đặc biệt, Nắm bắt khoảnh khắc đó và làm cho nó đặc biệt.
Nếu tôi thất bại, tôi cố gắng lần nữa, và lần nữa, và lần nữa ……
Bạn không thể thay đổi quá khứ, nhưng bạn có thể tàn phá hiện tại bằng việc lo lắng cho tương lai .

Member
1 year 1 month ago

Cuộc đời bạn rất ngắn , nếu như bạn luôn luôn lười biếng , bạn trì hoãn công việc cho tới ngày mai , bạn đang giết chết mơ ước của bản thân .
Mặc dù cuộc đời đã mang đến không biết bao nhiêu thử thách và khó khăn , hãy cứ mĩm cười và đối diện với nó , bạn sẽ là người chiến thắng .

Member
1 year 9 days ago

Đừng chờ để hiện tại hoàn hảo,hãy để hiện tại làm hoàn hảo điều đó

Member
1 year 9 days ago

Cuộc sống rất ngắn ngủi. Nếu bạn luôn lười biếng,trì hoãn công việc sang ngày mai,bạn đang giết chết ước mơ của chính mình. Mặc dù luôn có những thử thách và rắc rối được đem đến bởi cuộc sống,hãy mỉm cười và ôm lấy nó,bạn sẽ trở thành người chiến thắng.

Member
1 year 9 days ago

Nếu tôi thất bại,tôi sẽ cố gắng lần nữa,lần nữa và thêm lần nữa,……..

Member
1 year 9 days ago

3. Bạn không thể thay đổi quá khứ,nhưng …bạn có thể làm hỏng hiện tại nếu cứ lo lắng cho tương lai.

Member
1 year 7 days ago
Cuộc đời ngắn lắm, nếu luôn lười biếng, đùn đẩy công việc cho ngày mai, giấc mơ rồi sẽ chết. Mặc kệ bao nhiều khó khăn và rắc rối đời mang đến, cứ mỉm cười thật tươi và đón nhận chúng.Ta sẽ là người chiến thắng. 1. đừng đợi chờ cơ hội tốt đẹp sẽ tới, hãy bắt đầu ngay lúc này và biến nó thành cơ hội. 2. nếu có thất bại, tôi sẽ có gắng thêm lần nữa, lần nữa, lần nữa… đến khi tôi làm được. 3. thay đổi quá khứ là điều không thể, nhưng hiện… Read more »
Andrena
Member
1 year 6 days ago
Cuộc sống của bạn vốn dĩ rất ngắn ngủi. Nếu bạn luôn lười nhác, bạn để mặc công việc hôm nay đến ngày mai, thì bạn đang hủy diệt chính ước mơ của bản thân đấy. Cho dù có bao nhiêu thử thách và những vấn đề mà cuộc sống mang đến, hãy cứ mỉm cười và đón nhận chúng, bạn sẽ là người chiến thắng. 1) ĐỪNG CHỜ ĐỢI THỜI KHẮC HOÀN HẢO. HÃY NẮM LẤY THỜI CƠ VÀ BIẾN NÓ TRỞ THÀNH THỜI KHẮC HOÀN HẢO. 2) NẾU TÔI THẤT BẠI, TÔI CỐ GẮNG THÊM MỘT LẦN, VÀ… Read more »
Member
2 months 12 days ago

Cuộc sống của bạn rất ngắn ngủi, nếu bạn cứ luôn lười biếng, hoãn lại công việc của ngày hôm nay cho đến ngày mai, thì bạn đang tự giết chết ước mơ của mình đấy. Mặc dù có bao nhiêu trở ngại và thách thức mà cuộc sống mang lại, hãy mỉm cười và đón lấy nó, bạn sẽ là người chiến thắng!

wpDiscuz