Dream On Be Crazy: Don’t let your dreams die

Leave a Reply

4 Comments on "Dream On Be Crazy: Don’t let your dreams die"

Notify of

Sort by:   newest | oldest | most voted
Nhu Quynh
Member
11 months 23 days ago

Đừng giết chết giấc mơ của bạn!!!

Member
10 months 20 days ago

Đừng để giấc mơ của bạn chết.
Không giấc mơ nào đủ lớn cả.

Member
10 months 8 days ago

Chúng ta là những kẻ điên đi xâp đắp cái mới! Còn bạn..^^?

Andrena
Member
9 months 21 days ago

Đừng để giấc mơ của bạn tan biến
Không ước mơ nào là đủ lớn
Chúng ta là những người khởi đầu sự nghiệp điên rồ, sáng tạo
Còn bạn thì sao?

wpDiscuz