Dream On Be Crazy: Don’t let your dreams die

Leave a Reply

6 Comments on "Dream On Be Crazy: Don’t let your dreams die"

Notify of

Sort by:   newest | oldest | most voted
Nhu Quynh
Member
1 year 2 months ago

Đừng giết chết giấc mơ của bạn!!!

Member
1 year 1 month ago

Đừng để giấc mơ của bạn chết.
Không giấc mơ nào đủ lớn cả.

Member
1 year 22 days ago

Chúng ta là những kẻ điên đi xâp đắp cái mới! Còn bạn..^^?

Andrena
Member
1 year 4 days ago

Đừng để giấc mơ của bạn tan biến
Không ước mơ nào là đủ lớn
Chúng ta là những người khởi đầu sự nghiệp điên rồ, sáng tạo
Còn bạn thì sao?

Member
2 months 13 days ago

Ước mơ thì điền rồ !!! Đừng để ước mơ của bạn chết!

Member
2 months 8 days ago

Mơ mộng thì điên khùng nhưng đừng để giấc mơ của bạn mất đi.

wpDiscuz