Dream On Be Crazy: Don’t let your dreams die

Leave a Reply

6 Comments on "Dream On Be Crazy: Don’t let your dreams die"

Notify of

Sort by:   newest | oldest | most voted
Nhu Quynh
Member
1 year 26 days ago

Đừng giết chết giấc mơ của bạn!!!

Member
11 months 22 days ago

Đừng để giấc mơ của bạn chết.
Không giấc mơ nào đủ lớn cả.

Member
11 months 10 days ago

Chúng ta là những kẻ điên đi xâp đắp cái mới! Còn bạn..^^?

Andrena
Member
10 months 23 days ago

Đừng để giấc mơ của bạn tan biến
Không ước mơ nào là đủ lớn
Chúng ta là những người khởi đầu sự nghiệp điên rồ, sáng tạo
Còn bạn thì sao?

Member
1 month 1 day ago

Ước mơ thì điền rồ !!! Đừng để ước mơ của bạn chết!

Member
27 days 21 hours ago

Mơ mộng thì điên khùng nhưng đừng để giấc mơ của bạn mất đi.

wpDiscuz