AERobicS

/ɛːˈrəʊbɪks/ (n) môn thể dục nhịp điệu

aerobics
@ tưởng tượng anh em (ae) phát rồ (ro) vừa xoay rubik (bic) vừa thể dục siêu sành điệu (s) ^^!
# Aerobics is taught in many high schools.

Leave a Reply

Be the First to Comment!

Notify of

wpDiscuz