aircraft

aircraft n. /’eəkrɑ:ft/ máy bay; khí cầu

117378main_gulfstream_aircraft

 

Leave a Reply

2 Comments on "aircraft"

Notify of

Sort by:   newest | oldest | most voted
Nguyễn Dật
Member
2 years 10 months ago

En ( air ) cạ ( craf ) chân ( t ) vào khí cầu là nó nóng lên, thế là bay. he…he

Phu Quach
Member
2 years 6 months ago

aircraft = air + craft —-> “máy bay” và “khí cầu” là hai động cơ bay trong “không khí”(air) và được điều khiển “thủ công”(craft).

wpDiscuz