amaze

amaze v. /ə’meiz/ làm ngạc nhiên; làm sửng sốt

Leave a Reply

8 Comments on "amaze"

Notify of

Sort by:   newest | oldest | most voted
Hau Huyen
Member
2 years 10 months ago

i am amazed when he gives me flower

Hoàng Quý
Member
2 years 10 months ago

Amazon(amare)xo xuất hiện làm nhiều Người ngạc nhiên. 

Anny Hồng Thắm
Editor
2 years 4 months ago

Amaze.

A! Con MA LÈ(Ze) lưỡi làm thằng bé ngạc nhiên thích thúc kêu lên.

lephuong
Member
2 years 3 months ago

Nó kêu lên SỬNG SỐT : A MÁ VỀ (ZE)

huephamhp98
Member
2 years 3 months ago

thằng bé sửng sốt hét lên: A! Ma hiện zề kìa!

Bồ Công Anh
Member
2 years 21 days ago

thằng bé ngã lăn ra sàn và hét lên một cách sửng sốt: a mạnh zữ

thuyduong
Member
1 year 5 months ago

” bé ngạc nhiên sửng sốt” kêu lên a  má zề

Nguyễn Ngọc Bích
Member
11 months 25 days ago

amaze = a + ma + ze
Thằng bé sửng sốt kêu lên: “A má về”

wpDiscuz