amaze

amaze v. /ə’meiz/ làm ngạc nhiên; làm sửng sốt

Leave a Reply

8 Comments on "amaze"

Notify of

Sort by:   newest | oldest | most voted
Member
2 years 9 months ago

i am amazed when he gives me flower

Member
2 years 9 months ago

Amazon(amare)xo xuất hiện làm nhiều Người ngạc nhiên. 

Anny Hồng Thắm
Editor
2 years 3 months ago

Amaze.

A! Con MA LÈ(Ze) lưỡi làm thằng bé ngạc nhiên thích thúc kêu lên.

Member
2 years 2 months ago

Nó kêu lên SỬNG SỐT : A MÁ VỀ (ZE)

Member
2 years 2 months ago

thằng bé sửng sốt hét lên: A! Ma hiện zề kìa!

Member
1 year 11 months ago

thằng bé ngã lăn ra sàn và hét lên một cách sửng sốt: a mạnh zữ

Member
1 year 4 months ago

” bé ngạc nhiên sửng sốt” kêu lên a  má zề

Member
10 months 25 days ago

amaze = a + ma + ze
Thằng bé sửng sốt kêu lên: “A má về”

wpDiscuz