ambulance

ambulance /ˈæmbjələns/ n. xe cứu thương
# You should call an ambulance immediately.

Leave a Reply

2 Comments on "ambulance"

Notify of

Sort by:   newest | oldest | most voted
trunglevan89
Member
1 year 2 months ago

@ eM Bia LoN Sao rủ anh đây uống đến mức gọi xe cứu thương thế này (một thanh niên say đến mức phải nhập viện cho hay)

Xavier.Quan
Member
1 year 6 days ago

@ ẵm bợ lên xe cứu thương.

wpDiscuz