BLaTant

BlaTant (a) /ˈbleɪt(ə)nt/ : hiển nhiên(với những hành động được cho là xấu)

Simpsons

Bla~ Bố la;Ta ~ Tạch; nt~ nhắn tin: Hiển nhiên Bố la khi mày TạchNhắn tin trong phòng thi rồi ( thi đại học lần 2 rồi mà gà quá đi :3)

 

 

Leave a Reply

6 Comments on "BLaTant"

Notify of

Sort by:   newest | oldest | most voted
Member
3 years 10 months ago

@ BLA- ba la , tant- tát: Ba la rồi bị ăn tát là điều đương nhiên ^^

Member
2 years 6 months ago

@ (Nói) bla bla..(.toàn chuyện) tầm phào tất nhiên sẽ bị tát.

#With blatant activity, terrorist will be arrested.

Anny Hồng Thắm
Editor
2 years 6 months ago

Blatant: Pờ plây tần.

Đi chơi ( play) là cà muộn tận khuya bị ba mẹ mắng là tất nhiện.

Member
2 years 1 month ago

bé làm thế ăn tát là hiển nhiên rồi

 

 

Guest
2 years 2 months ago

Test comment!

Hà Trung Nam Hải
Editor
1 year 10 months ago

# It is blatant that you failed for being caught in the act of using mobile phone during the test

^.^

 

wpDiscuz