CandiDate

/ˈkæn.dɪ.dət/ (n) người dự thi, dự tuyển, thí sinh, ứng cử viên

candidate

@ A CandiDate was chewing Candy during the interview in interview Date.

Leave a Reply

5 Comments on "CandiDate"

Notify of

Sort by:   newest | oldest | most voted
Guest
trancamvan
3 years 11 months ago

candi=candy=kẹo, date=ngày
thí sinh khi đi thi cần nhai kẹo hàng ngày để tinh thần thoải mái!

Member
2 years 9 months ago

#The company is being forced to reduce staff and I fear I’m a likely candidate for redundancy.

Member
2 years 4 months ago

@CAN..DI..DATE: Các Thí Sinh CẦN ĐI giải trí 1 ngày( DATE)

#Do I can be excellent candidate in the voice? ^ ^

Member
2 years 3 months ago

Hỡi các !! THÍ SINH !! , mọi người “C ĂN ĐI ngày (date)” hôm nay là ngày cuối cùng trong đời đấy.

##the candidate want  survival in WaR TO THE DEATH

@@ các ứng cử viên muốn sống sót trong cuộc chiến sinh tử

Editor
1 year 8 months ago

vào ngày phỏng vấn  (date ) các Thí Sinh cần (can ) đi ( di ) giải quyết … cho thoải mái :))

wpDiscuz