ColLapse

/kəˈlaps/ (v) đổ, sụp, sập, đổ sập

10 collapse
@ căn nhà đổ sập (collapse) làm anh em xẹp tép như con lép /kəˈlaps/ luôn!
# The roof collapsed on top of me.

Leave a Reply

6 Comments on "ColLapse"

Notify of

Sort by:   newest | oldest | most voted
Guest
hieusi
3 years 10 months ago

cô lập sẽ sụp đổ vì buồn thôi
 

Member
3 years 8 months ago

Con (COL) lắp (LAP) xe(SE) tệ quá nên vừa chạy thì nó sụp đổ cả!!

Editor
2 years 8 months ago

Tòa nhà bị cô lập (COLLAP) sẽ(SE) sụp đổ trong ít phút nữa.

# Many buildings have collapsed.

Member
2 years 7 months ago

@ cô lập dễ bị sụp đổ

# Until now, she still doesn’t tell anyone about the reason for her marriage collapse

Member
2 years 4 months ago

@cllps Chú Liên Lạc Phương Sún cho anh. Nhà anh sắp sập rồi. Kêu nó đến chơi vài hôm. Nó nhảy vài cái cho sụp luôn.

the roof collapsed under the weight of snow.

DINH HUU KHANH
Member
1 year 3 months ago

Cô gái (CO) làm đổ cái đèn (Lap) vào nhà bóng làm những quả bóng xì(se) hơi: Collapse

wpDiscuz