HuMane

/hju:ˈmeɪn/      (adj) Nhân đức, thương người
DIY burlap ghosts[9]
@ Hu-, Mane-Ma => Hù Ma là việc “thương người” nhất trần đời..haha.. sợ qua má..

Leave a Reply

3 Comments on "HuMane"

Notify of

Sort by:   newest | oldest | most voted
Xuan Hoa
Member
4 years 24 days ago

H MAN: hoa hâu mang sứ mạng làm tình thương

Hieu Si
Member
2 years 10 months ago

Hù ma nè (humane) mà ngươi kêu là thương người hả. người ko thương ngươi nữa đâu, giận rồi :((

NgoHongNhung
Member
2 years 5 months ago

@HU..MAN..: Cô gái khóc HU hu làm anh chàng(MAN) thương quá mua cho cô cái kẹo ^ ^

#My mom is very humane

wpDiscuz