needle

needle n. /´ni:dl/ cái kim; mũi nhọn

Leave a Reply

7 Comments on "needle"

Notify of

Sort by:   newest | oldest | most voted
Le Hamming
Member
2 years 10 months ago

need:cần ,lea(ly):cánh đồng hoang :Tớ cần Bỏ cái mũi kim mang ra cánh đồng hoang để bắt cá

Kim Anh
Editor
2 years 10 months ago

needle -> N D L : Nó(N) đang(D) bị lé(L) nên phải lấy -(cái)kim- chọc vào, moi mắt ra lắp lại. *-* Khổ thế!! 
# Needles are uasually used for hand sewing.

Phu Quach
Member
2 years 5 months ago

Needle = need le —-> cần(need) “cái kim” để chọc quả lê(le).

Anny Hồng Thắm
Editor
2 years 5 months ago

Needle :

Nó cần một cái kim để chọc vào cái lưỡi suốt ngày lè ra( chắc bị tật đây, khổ thân chưa =.=).

# I need a good needle to sew those rags into a gorgeous dress.

lequochau0303
Member
2 years 4 months ago

Né(ne) để(ed) 1  CÂY KIM  bay đến không trúng cái mông là một tài lẽ(le) của super man

nguyentanloc
Editor
2 years 3 months ago

để đột nhập vào ta cần ( need) LEo lên cổng, nhớ cẩn thận cái ”mũi nhọn” của mấy ”cây kim” trước cổng

DINH HUU KHANH
Member
1 year 3 months ago

@ Ai Cung cần lấy kim trọc vào quả lê để trở thành nước sinh tố Lê.

wpDiscuz