OMiNoUs

/’ɔminəs/ (a) điềm gở, đáng ngại

@ Ominous đọc như Ô! n Nổ! => thật đáng ngại cho Chúng ta (Us)

  • an ominous silence: sự yên lặng đáng ngại

 

Leave a Reply

6 Comments on "OMiNoUs"

Notify of

Sort by:   newest | oldest | most voted
Guest
Khôi Nguyên
4 years 1 month ago

quá tuyệt… Ominous . ôi mìn nổ.. anh Phương siêu trùm :D

Member
2 years 12 days ago

ở mĩ nổ (omino) 1 quả bom hạt nhân và điều này thật đáng ngại cho chúng ta(us)

Editor
1 year 9 months ago

ominous :  Ô tô mì nó có ớt điều này thật đáng ngại mà

say yeah

Anny Hồng Thắm
Editor
1 year 8 months ago

ominous 
Tô mì nổ (omino) rồi, chúng ta (us) lấy gì ăn đây, đáng lo ngại quá!

Editor
1 year 6 months ago

@cái Ô NHỎ NHẤT (MIN) của chúng ta (OUS) không đủ che cho 2 người . thật E NGẠI ! 

DINH HUU KHANH
Member
1 year 2 months ago

@ Ôm mìn đi dạo quanh hồ là điểm gở của nhân loại.

wpDiscuz