passenger

hành khách n. / ‘Pæsindʤə / actions clients
tải xuống (1)

Leave a Reply

3 Comments on "passenger"

Notify of

Sort by:   newest | oldest | most voted
Long Nguyễn
Editor
2 years 10 months ago

@pa(pa) Sung(s) sướng(senger) vì được là hành khách đầu tiên của chuyến tàu vòng quanh thế giới
#i was the first passenger that

Vũ Anh
Member
2 years 6 months ago

Pa( ba) sing( ssen) the (ger) songs for his passenger

Phu Quach
Member
2 years 4 months ago

Passenger = pass eng er —-> chỉ có những “hành khách” “vượt qua”(pass) tiếng keng(eng) thông báo máy bay cất cánh mới không phải ở(er) lại sân bay.

wpDiscuz