PasSive

 /ˈpæsɪv/(adj)Thụ động
2159407052_041c9fe3de_o
@Pas: nghe giống Bắt, Sivesinh viên
=> thầy cô Bắt Sinh Viên phát biểu khi họ quá thụ động
#He is always passive in relationship.

Leave a Reply

3 Comments on "PasSive"

Notify of

Sort by:   newest | oldest | most voted
Phương Phạm
Member
3 years 9 months ago

tôi rất THỤ ĐỘNG vì  dùng điện thoại đến khi hết Pin mới chị đi Sạc

DINH HUU KHANH
Member
1 year 4 months ago

Password của cái quần sịp là Thụ Động

leminhdai
Member
1 year 1 month ago

@ Password (pass) wifi (ive) live =>sống cứ như wifi,nhập pass vào mới hoạt động thì đây là 1 cách sống quá bị động.

wpDiscuz