plOUGH

/plaʊ/   (v) Cày ruộng, xới đất

PlOUGH mệt cả ngày ngoài đồng nên đã bị COUGH, may mà chưa bị đao.
#The farmer led the buffalo to the field to plough his land.

Leave a Reply

3 Comments on "plOUGH"

Notify of

Sort by:   newest | oldest | most voted
FuSuSu
Admin
4 years 2 months ago

@ P Lou Gh : Bờ Lau này gồ Ghề quá. Cày mãi ko phẳng :D

brave
Member
2 years 8 months ago

ra bờ ruộng lau cuốc chuẩn bị cày thôi

wpDiscuz