quality

(n) /ˈkwɑːləti/: chất lượng

quality-assurance

@quá chén(li) một tý nhưng vẫn làm việc tốt( chất lượng)

#You can help improving the quality of this site.

Leave a Reply

Be the First to Comment!

Notify of

wpDiscuz